Drömgrupp

Att arbeta med drömmar i grupp


är ett oavbrutet givande och tagande av upplevelser. Du får garanterat vara med om berättelser du aldrig hört förr, och du möter andra drömmare vars historier också blir levande för dig. Ofta påminns du om ett eget livstema genom en annans dröm, och det kan kännas både spännande och bekräftande att märka vilka känslor och tankar som föds.


Trygga gränser

Eftersom varje dröm är så personlig väljer du själv hur mycket om ditt liv du vill berätta. Som Drömcoach och gruppledare sätter jag trygga gränser för gruppens process så att respektfullhet och konfidentialitet inte äventyras.


Kreativa övningar

Bildskapande eller eget skrivande finns med som lockande möjligheter i mina drömgrupper. Själv har jag ofta målat bilder som självlärd amatör, inspirerad av glädjen att vandra i mina egna drömlandskap. Den spontana lusten att skapa vill jag förmedla också till dig.


Kostnad

Se aktuell drömgrupp. Avgiften kan variera beroende på antal träffar, lokalkostnad och antal deltagare. Man bokar upp sig och betalar för en serie som kan variera 4-6 tillfällen.


Egen drömgrupp

Är ni en grupp som vill bestämma egen tid, plats och antal träffar? Jag lämnar en offert om ni kontaktar mig.

Workshopserie -  DRÖMMEN I KROPPEN


Drömanalys och rörelseimprovisation med dansterapeuten Francine Mirro Finer och drömcoachen Gunilla Bergerham. Innan pandemin startade vi en uppskattad serie workshops på Hälsans Hus i Stockholm. Vi planerar nu att göra en fortsättning.


I det här samarbetet vill vi finna nya vägar att förstå nattens drömmar utifrån en fysisk upplevelse och gestaltning.


Inom våra olika yrkesområden har vi arbetat med drömmar med olika metoder – Francine i sin verksamhet som kroppsinriktad terapeut, i dans och rörelse, Gunilla som jungianskt orienterad drömcoach.